Predstavitelia fakulty

 

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

dekan

Prodekani

doc. MUDr. Igor Béder, CSc.

prodekan pre štúdium zahraničných študentov

doc. MUDr. Katarína FURKOVÁ, CSc., mim. prof. 

prodekan pre postgraduálne vzdelávanie

doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.

prodekan pre pregraduálne štúdium

prof. MUDr. Iveta ŠIMKOVÁ, CSc.

prodekan pre zahraničie

prof. MUDr. Juraj PECHAN, CSc.

prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania

RNDr. Katarína Volkovová, PhD.

prodekan pre vedu a výskum

 

 

Akademický senát LF

 

 

doc. MUDr. Marian Bátovský, CSc., mim. prof.

predseda Akademického senátu

 

 

 

Podpredseda:

doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., mim. prof.


Tajomníčka:

doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.


Členovia

MUDr. Ivan Brychta, PhD.

Mgr. Juraj Gašparovič, PhD.

MUDr. Milan Onderčanin, PhD.

MUDr. Tatiana Valkovičová

Pavol Irecký, študent LF

Peter Razzouk, študent LF

Mária Spálová, študentka LF

MUDr. Dušan Matejíčka, doktorandské štúdium

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 07.10.2015