Pokroky v akupunktúreV dňoch 9. až 11. júna 2017 sa konal v Brne XXIX. Congresus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae. Na tomto odbornom podujatí sa zúčastnilo 130 účastníkov - lekárov, z toho 39 lekárov zo Slovenska. Aktívnu účasť malo 12 slovenských kolegov, poster bol zo Slovenska.

 

Hlavné témy kongresu :

  • Akupunktúra v modernej medicíne,
  • Akupunktúra a civilizačné ochorenia,
  • Akupunktúra v liečbe bolestivých stavov a funkčných porúch,
  • Výskum v akupunktúre, evidence based medicine,
  • Akupunktúrna diagnostika,
  • Akupunktúrne mikrosystémy,
  • Tradičná čínska medicína v súčasnej akupunktúre,
  • Pridružené akupunktúrne techniky,
  • Varia.

 

Témy prednášok slovenských kolegov sa dotýkali liečby ochorení pohybového ústrojenstva vo FBLR, ochorení v gynekológii, pediatrii, algeziológii, reumatológii a poznatkov z vyhodnocovania niektorých nových metód využívaných v akupunktúre.

 

Spoločné kongresy akupunktúry sa konajú striedavo každé dva roky v Českej republike a na Slovensku. Budúci - jubilejný XXX. spoločný kongres akupunktúry sa bude konať bude vo Vysokých Tatrách na Slovensku.

 

MUDr. Vladimír Balogh

prednosta

Ústavu tradičnej čínskej medicíny LF SZU© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0