Dňa 9. apríla 2017, o 14.00 hod.,  sa v Sade Janka Kráľa (Bratislava. Petržalka), konal prvý Tulipánový pochod v Slovenskej republike s mottom „Spoznajme parkinsona“.

Nad akciou prevzali záštitu JUDr. Ing. Tomáš Drucker, minister zdravotníctva Slovenskej republiky; prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity; prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan Lekárskej fakulty UK, prof. MUDr. Ján Benetin, PhD., predseda Slovenskej neurologickej spoločnosti; prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., neurológ, Lekárska fakulta UK Bratislava.

Na pochode participovali  študenti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (vyjadrenie študentov), ktorí účastníkov pochodu poskytovali informácie o Parkisonovej chorobe, vysvetľovali zásady ošetrovania pacienta v domácom prostredí a názorne predviedli možnosti fyzioterapeutického ovplyvnenia ochorenia.
 
Účasť našich študentov bola pozitívne hodnotená organizátormi akcie, pacientmi a ich rodinnými príslušníkmi, ale aj laickou verejnosťou.

 


 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0