Rektor SZU podpísal Kolektívnu zmluvu   na rok 2017-2021


 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (SZU) prof. MUDr. Peter Šimko, PhD., podpísal dňa 17. marca 2017 Kolektívnu zmluvu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na rok 2017 –  2021.


Kolektívna zmluva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na rok 2017 –  2021

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0