Medik roka 2017

Vo štvrtok 2.marca 2017 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave uskutočnila prednáška Medik roka 2017 spoločnosti Svet zdravia. Obsahom tejto prednášky boli nielen užitočné informácie pre záujemcov o túto súťaž, teda študentov 5.a 6. ročníka, ale aj sprievodná odborná prednáška z odboru internej medicíny. Počas dvoch hodín mali študenti možnosť vyriešiť niekoľko kazuistík, reálnych prípadov primára MUDr. Mareka Pytliaka. Po tejto prezentácii  nasledovala prednáška o EKG spolu s demonštráciou, či už klinických symptómov, ale aj samotných EKG kriviek, na ktorých si študenti opäť mohli precvičiť svoje znalosti.
Prednáška bola pre našich študentov prínosom a možno, že tento rok sa niektorý z nich stane Medikom roka 2017. © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0