Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri  

 

 

Kardiologická ambulancia

 

MUDr. Viera Mongiellová


tel.: +421 2 59 370 145, 154

 

 

Ordinačné hodiny
Pondelok 07:00 - 13:00
Utorok 07:00 - 13:00
Streda 07:00 - 13:00
Štvrtok 07:00 - 13:00
Piatok 07:00 - 13:00

 

 

diagnostika a liečba pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami v rámci primárnej ako aj sekundárnej prevencie

 

dispenzarizácia pacientov so srdcovo - cievnymi ochoreniami, poruchami srdcového rytmu a ich monitorovanie

 

nefarmakologická liečba, edukácia o rizikových faktoroch, životospráve

 

farmakologická konzervatívna liečba pacientov s chronickými ochoreniami, vrátane rizikových faktorov, životosprávy a životného štýlu

 

pravidelné monitorovanie liečby a sledovaných parametrov pri konzervatívnej liečbe

 

poradenstvo a konzultačné služby, prípadne reedukácia

 

vyšetrovacie metódy neinvazívnej kardiológie - anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, EKG
24 hodinový tlakový a EKG holter, echokardiografické vyšetrenie

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0