arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftApríl 2014 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 
KONTAKTY  
+421 2 59370 350
 
 

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 
  Kontakty >>
 
 
 
DOKUMENTY LF  

 


 

Akademický senát Lekárskej fakulty 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
vyhlasuje voľbu kandidáta na funkciu dekana
Lekárskej fakulty

viac...

 


 

O fakulte

 

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU) je priamym pokračovateľom Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, ktorá bola zriadená spolu s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a s Fakultou verejného zdravotníctva na báze Slovenskej zdravotníckej univerzity. Slovenská zdravotnícka univerzita (ďalej SZU) bola zriadená zákonom č. 401/2002 Z. z. a doplnením zákona č. 131/2002 Z. .z. o vysokých školách s účinnosťou od 1. septembra 2002. Svojou činnosťou nadviazala na aktivity  Slovenskej postgraduálnej akadémie, ktorá od roku 1953 pod rôznymi názvami zabezpečovala postgraduálnej vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Podobne rozvíjala a zabezpečovala aj kontinuálne medicínske vzdelávanie najmä formou periodických a cyklických školení už uvedených kategórií zdravotníckych pracovníkov.

Poslanie LF SZU

 1. Zabezpečiť pregraduálne vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo.
 2. Zabezpečiť postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním v súlade s odporúčaním UEMS a príslušných smerníc EU.
 3. Podieľať sa na kontinuálnom medicínskom vzdelávaní.

Základné úlohy LF SZU

 1. vzdelávacia a výchovná činnosť
 2. vedecká a výskumná činnosť
 3. expertízna činnosť
 4. poradenská a konzultačná činnosť

Cieľom LF SZU je

 • výchova lekárov pre celý systém zdravotnej starostlivosti, 
 • v postgraduálnom vzdelávaní pripravovať odborníkov pre prax v kategóriách lekár, stomatológ, farmaceut a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním,
 • prostredníctvom vzdelávania zavádzať do praxe nové preventívne, diagnostické a liečebné metódy a tak zvyšovať úroveň zdravotnej starostlivosti,
 • vychovávať mladú generáciu pedagógov LF SZU,
 • vychovávať mladých vedeckých pracovníkov.

Zámery LF SZU na najbližšie obdobie

 • vytvoriť optimálne podmienky (materiálne, technické, personálne) pre zabezpečenie nerušeného pedagogického procesu
 • vo vedeckej a výskumnej oblasti integrovať činnosť fakulty s výskumnou a vedeckou bázou SZU
 • pokračovať v aproximácii postgraduálneho vzdelávania v spolupráci s UEMS
 • vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu
 • vydávať učebné texty

Vzdelávacie aktivity LF SZU

 

Zoznam školiacich akcií, tématické kurzy, školiace miesta ...(tu)

 

Ďalšie aktivity LF SZU

 • spolupráca s renomovanými pracoviskami doma i v zahraničí
 • výmena skúseností a poznatkov z pedagogickej činnosti
 • poznatky a podnety z praxe implementovať do výučby
 • zapájanie odborníkov z praxe do výučby
 • zapájanie zahraničných odborníkov do výučby

Organizačná štruktúra LF SZU

 

Akademické samosprávne orgány LF SZU
Akademický senát
Vedecká rada
Akademickí funkcionári


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 16.04.2014