Výsledky volieb

do Akademického senátu Lekárskej fakulty SZU

a zástupcov Lekárskej fakulty SZU do Akademického senátu

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

viac...


 

Dekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

  • profesor
  • docent
  • odborný asistent
  • asistent

viac...


Konferencia "Dionýz Dieška - 100 rokov od narodenia"

 

Vážení kolegovia, oznamujeme Vám, že pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. sa dňa 25. 11. 2014 bude konať slávnostná konferencia k storočnici od narodenia veľkého učiteľa slovenských lekárov Dionýza Diešku, na ktorú Vás srdečne pozývame.

 

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc.

viac...


Ústav fyziológie LF SZU má nové prístrojové vybavenie

 

Vedenie Lekárskej fakulty SZU a Ústav fyziológie LF SZU zabezpečili nové prístrojové vybavenie fyziologického laboratória, ktoré výrazným spôsobom vylepší podmienky pri zavádzaní nových preventívnych, diagnostických a liečebných metód. Študenti LF SZU si tak budú môcť rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti.

viac...


/userfiles/image/photogallery/20140526-Menovanie_rektora_prezidentom_SR/DSCN2421.jpgPrezident  SR menoval nového rektora  Slovenskej zdravotníckej univerzity

Prezident Ivan Gašparovič odovzdal 26. mája 2014 vymenúvacie dekréty šiestim rektorom a 50 novým vysokoškolským profesorom.
Dekrét si prevz
al aj prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., ktorý od 4. októbra 2014 zaujme post rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Celá akademická obec LF SZU blahoželá pánovi profesorovi k menovaniu a želá veľa úspechov a naplnenie cieľov a predsavzatí v prospech Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Vedenie LF SZU

 


 ? 
   

Chcete robiť všeobecného lekára alebo pediatra?

 

 

Končíte tento rok medicínu a nemáte prácu, alebo chcete zmeniť svoje špecializačné štúdium?

 

Hľadáte lekárov do Vašej praxe – nemocnice?

 
 
 MÁME PRE VÁS RIEŠENIE -  REZIDENTSKÝ PROGRAM!

 

viac...


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 18.12.2014