Dekanka LF SZU prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.,

udeľuje dňa 30.10.2017 dekanské voľno

pre všetkých študentov Lekárskej fakulty.

 


 

 

 

 

TERMÍNY ZÁPISOV ŠTUDENTOV

Lekárskej fakulty

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave


Zápisy študentov LF doktorského štúdia -  Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo a General Medicine  sa budú konat v dňoch 4.9.2017 – 8.9.2017 poďla rozpisu (TU).

 

  Bratislava, 20. máj 2017

 

viac...

TRANSLATIONAL MEDICINE
“Translational Medicine Taking Discoveries to Patients Benefits

 

Dňa 15.mája 2017 o 13:30hod v aule DDA- 154 na  LF SZU sa uskutoční prednáška prof.Petra  Hegyiho MD, PhD, DSc. z Univerzity v Pécsi - Centra pre translačnú medicínu.

viac...


 

VI. konferencia ŠVOČ

viac...


XXVII. Getlíkov deň

 

Dňa 16.marca 2017 sa v priestoroch kongresovej sály Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave konala celoslovenská pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou XXVII.Getlíkov deň, ktorú k nedožitým 101. narodeninám prof. Andreja Getlíka. 

viac...


VÝBEROVÉ KONANIE K REZIDENTSKÉMU PROGRAMU

Termíny:

špecializačný odbor všeobecné lekárstvo  -  21. 6. 2017 od 08:00h

špecializačný odbor pediatria - 22.6.2017 od 9:00h

Miesto:

Slovenská  zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12,

zasadačka LF, 1. poschodie, miestnosť č. 134.


 

REZIDENTSKÝ PROGRAM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


Lekárska fakulta SZU má nového profesora v odbore vnútorné choroby.

 

 

Prezident SR Andrej Kiska dňa 16.mája 2016 vymenoval 42 nových vysokoškolských profesorov. Jeden z nich, prof. MUDr. Marian Bátovský, CSc. pôsobí na Gastroenterologickej klinike SZU a UNB.


Srdečne blahoželáme!
Ústav fyziológie LF SZU má nové prístrojové vybavenie

 

Vedenie Lekárskej fakulty SZU a Ústav fyziológie LF SZU zabezpečili nové prístrojové vybavenie fyziologického laboratória, ktoré výrazným spôsobom vylepší podmienky pri zavádzaní nových preventívnych, diagnostických a liečebných metód. Študenti LF SZU si tak budú môcť rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti.

viac...


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0