KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

PROGRAMY VZDELÁVACÍCH AKCIÍ 2017/2018
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 181, Strana: 1 z 19, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blind1 1238  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo - úvodný (20. 11. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind1 1573  Tematický kurz - aktuálne problémy v oftalmológii (1. 12. 2017 - 2. 12. 2017)
viac... 
blind1 2207  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (11. 12. 2017 - 11. 12. 2017)
viac... 
blind1 2114  Kongres Laboratórna medicína 2018 (25. 11. 2017 - 25. 11. 2017)
viac... 
blind1 1646  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 2. časť (inovačné) (9. 10. 2017 - 27. 10. 2017)
viac... 
blind1 2208  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (12. 12. 2017 - 12. 12. 2017)
viac... 
blind1 2209  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (13. 12. 2017 - 13. 12. 2017)
viac... 
blind1 2210  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (19. 12. 2017 - 19. 12. 2017)
viac... 
blind1 2164  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo (23. 10. 2017 - 3. 11. 2017)
viac... 
blind1 2055  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia (13. 11. 2017 - 16. 11. 2017)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0