KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

PROGRAMY VZDELÁVACÍCH AKCIÍ 2017/2018
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 299, Strana: 1 z 30, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blind1 1400  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou (15. 1. 2018 - 16. 2. 2018)
viac... 
blind1 1239  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo (8. 1. 2018 - 19. 1. 2018)
viac... 
blind1 1095  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia (25. 9. 2017 - 20. 10. 2017)
viac... 
blind1 1099  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia pred špecializačnou skúškou (16. 10. 2017 - 24. 11. 2017)
viac... 
blind1 1314  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína (12. 2. 2018 - 16. 2. 2018)
viac... 
blind1 2217  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (8. 1. 2018 - 2. 3. 2018)
viac... 
blind1 1564  Kontrolný deň v špecializačnom odbore neuropsychiatria v piatom roku prípravy (17. 1. 2018 - 17. 1. 2018)
viac... 
blind1 1197  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia (8. 1. 2018 - 2. 2. 2018)
viac... 
blind1 1829  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (8. 1. 2018 - 27. 4. 2018)
viac... 
blind1 2214  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia (8. 1. 2018 - 16. 2. 2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0