Výberové konania
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 54, Strana: 2 z 6, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindDekan LF SZU v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. zákona o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje (2. 6. 2017 - 2. 6. 2017)
viac... 
blindDekan LF SZU v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. zákona o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasu (2. 6. 2017 - 2. 6. 2017)
viac... 
blindDekan LF SZU v súlade s ustanovením § 32 z. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. zákona o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanc (20. 2. 2017 - 20. 2. 2017)
viac... 
blindDekan Fakulty zdravotníctva SZU v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie (10. 2. 2017 - 10. 2. 2017)
viac... 
blindDekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Limbová 12, 833 03 Bratislava v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (19. 12. 2016 - 19. 12. 2016)
viac... 
blindDekan Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77, odst.1 a § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš (13. 1. 2017 - 13. 1. 2017)
viac... 
blindDekan Fakulty verejného zdravotníctva SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: (12. 12. 2016 - 12. 12. 2016)
viac... 
blindDekan Lekárskej fakulty SZU v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie (12. 12. 2016 - 12. 12. 2016)
viac... 
blindDekan Lekárskej fakulty SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca: (25. 10. 2016 - 18. 11. 2016)
viac... 
blindDekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie (25. 10. 2016 - 16. 11. 2016)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0