Habilitačné konania
arrow
Text:Dátum od:Dátum do:
calendar
calendar
Pocet záznamov: 29, Strana: 2 z 3, Naviguj: |<   <<   >>   >|

blindHabilitačné konanie: MUDr. Katarína Slotová, PhD. (18. 5. 2016 - 18. 5. 2016)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 23.9.2015 o 8:30 hod. sa uskutoční verejná habilitačná prednáška PhDr. Márie Šupínovej, PhD. na tému: „Prekážky realizácie prevencie u rómskeho etnika“ (23. 9. 2015 - 23. 9. 2015)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 23.9.2015 o 9:15 hod. sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Márie Avdičovej, PhD. na tému: „Epidemiologický informačný systém a jeho prínos k posilneniu surveillance chorôb“. (23. 9. 2015 - 23. 9. 2015)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 13.5.2015 o 10:00 hod. sa uskutoční verejná habilitačná prednáška PaedDr. Dany Fialovej, PhD. na tému: „Pohyb a zdraví“ (13. 5. 2015 - 13. 5. 2015)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 11.2.2015 o 10:00 hod. sa uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Jany Hamade, PhD. na tému: „Opiáty a zdravotné riziká“. (11. 2. 2015 - 11. 2. 2015)
viac... 
blindHabilitačné konanie: MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD. (17. 11. 2014 - 9. 6. 2015)
viac... 
blindHabilitačné konanie: MUDr. Mária Avdičová, PhD. (11. 11. 2014 - 25. 9. 2015)
viac... 
blindHabilitačné konanie: MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD. (3. 10. 2014 - 3. 10. 2014)
viac... 
blindHabilitačné konanie: MUDr. Michal Filip Ph.D (18. 7. 2014 - 9. 6. 2015)
viac... 
blindHabilitačné konanie: PhDr. Mária Šupínová, PhD. (23. 9. 2015 - 23. 9. 2015)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0