KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Centrum pre podporu projektov

Činnosť CPP  › sa podieľa na príprave a realizácií domácich aj zahraničných projektov. Centrum zastrešuje administráciu projektov, najmä prostredníctvom týchto aktivít:

 • spolupracuje s riešiteľmi projektov pri príprave projektov a pri ich realizácii projektov financovaných z domácich aj zahraničných zdrojov,
 • pripravuje potrebnú dokumentáciu projektov,
 • spolupracuje pri realizácii projektov,
 • vykonáva administratívno – technické práce súvisiace s realizáciou, ukončovaním projektov, ich archiváciou a podieľa sa na prácach po ukončení realizácie projektu.


Kontakt CPP

Mgr. Zdena Makytová

e-mail: zdena.makytova @ szu.sk,

tel.:  + 421 2 59 37 05 41,

č. dverí: 123
 

Projekty

 • Výskumná agentúra (ASFEU)
  • ukončené
  • prebiehajúce
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  • ukončené
  • prebiehajúce
 • Ministerstvo zdravotníctvaSR
  • ukončené
  • prebiehajúce
 • Európska únia
  • ukončené
  • prebiehajúce
 • Rôzne

Ako sa zapojiť  - Smernica SZU pre prípravu, implementáciu a manažment projektov

 • Dokumenty
 • Výzvy
  • www.apvv.sk
  • www.mzsr.sk
  • www.vyskumnaagentura.sk
  • www.health.gov.sk/?projekty-a-vyzvy
  • www.minedu.sk
 • Horizon2020

Užitočné linky
 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0