Lekárska fakulta SZU má ďalšiu významnú členku profesorského zboru a to v odbore „Lekárska mikrobiológia“.Dňa 9. mája 2017 si doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc. prevzala od ministra obrany Českej republiky, Martina Stropnického menovací dekrét profesora v odbore „Lekárska mikrobiológia“. Menovací dekrét podpísal prezident Českej republiky Miloš Zeman na návrh vedeckej rady Univerzity obrany Českej republiky dňa 4. apríla 2017.

Doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc. je vedúca Národného referenčného centra pre identifikáciu enterálnych vírusov a vedúca Laboratória pre enterovírusy Ústavu mikrobiológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Tlačová správa MO ČR