Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri  

 

 

Vedenie Polikliniky SZU

 

prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
poverený výkonom funkcie námestníka odboru liečebno-preventívnej starostlivosti (OLPS)
tel.: +421 2 59 370 838
   
Mgr. Juraj Gašparovič, PhD.
poverený výkonom funkcie námestníka odboru laboratórnej diagnostiky (OLD)
tel.: +421 2 59 370 885
   
  PhDr. Judita Šúňová
  vedúca sestra
  tel.: +421 2 59 370 134

 

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0