KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Kancelária rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity

 


MUDr. Milica Suchánková

tel.: +421 2 59 370 271

tel.: +421 2 59 370 274        

e-mail: milica.suchankova@szu.sk

 

Eva Palugová

tel.: +421 2 59 370 271

tel.: +421 2 59 370 274

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0