KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

 
 
 
 
 
 

Systémy kvality

Certifikácia

Univerzitné centrum elektrónových akcelerátorov

 

Univerzitné centrum elektrónových akcelerátorov spĺňa požiadavky medzinárodnej normy EN ISO 13485:2012 pre strerilizáciu zdravotníckych pomôcok a medzinárodnej normy ISO 9001:2008 pre sterilizáciu - zväzok urýchlených elektrónov a medzinárodnej normy ISO 9001:2008 pre činnosť: úprava materiálov ionizujúcim žiarením.

UCEA disponuje lineárnym elektrónovým urýchľovačom UELR 5-1S, ktorý produkuje elektróny s energiou od 3,6 MeV do 6,2 MeV alebo rtg. žiarenie do energie 6,2 MeV. Pre radiačnú úpravu materiálov je možné aplikovať dávky od mGy až po 10-tky MGy. Dozimetrické systémy pracoviska naviazané na medzinárodné štandardy umožňujú merať nízke dávky (Gy )ako aj vysoké dávky ( 1- 100 kGy) s presnosťou do 5 %.

 

     
Výrobca urýchľovača
NIIEFA Petrohrad
Stredná energia elektrónov  
(3,6 - 6,2) MeV
Priemerný prúd zväzku   
(3 - 200) µA
Maximálny výkon zväzku   
1 kW
Priemer zväzku  
11 mm
Šírka skenovania zväzkom  
(40 - 50) cm
Trvanie impulzu prúdu zväzku   
(3,5 ± 0,5 ) µs
Frekvencia skenovania zväzku
(0,25 - 5) Hz
Frekvencia impulzov vo zväzku
(5 - 240) Hz
Stabilita prúdu zväzku
±2% / 8 h
      Stabilita prúdu zväzku a energie elektrónov
±5% / 8h

Využitie:

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok
Sterilizácia kože pre transplantáciu pri liečbe popálenín 
Sterilizácia medu používaného pri liečbe kožných ochorení
Dekontaminácia korenín a potravín

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0