KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

 
 
 
 
 
 

Systémy kvality

Farmaceutické skúšanie

Laboratórium imunotoxikológie

 

LABORATÓRIUM IMUNOTOXIKOLÓGIE je držiteľom rozhodnutia ako kontrolné laboratórium na vykonávanie farmaceutického skúšania v nasledovnej oblasti: Biologické hodnotenie aktivity imunopreparátov za účelom kontroly a prepúšťania.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0