KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

 
 
 
 
 
 

Systémy kvality

Správna výrobná prax

Laboratórium imunotoxikológie

 

LABORATÓRIUM  IMUNOTOXIKOLÓGIE  je držiteľom certifikátu o dodržiavaní správnej  výrobnej praxe ako zmluvné kontrolné laboratórium pre výrobcu humánnych liekov.

V LABORATÓRIU IMUNOTOXIKOLÓGIE sa vykonáva testovanie biologickej aktivity každej vyrobenej šarže substancie Imunoru, čo je liečivo, medziprodukt  lieku Imunor®.

Imunor substanciu sa testuje  pomocou testu proliferačnej aktivity lymfocytov. Test sa vykonáva podľa ŠPP/IMU/M006  ktorý je pripravený na základe podnikovej normy výrobcu IPN 02/011298 dodanej výrobcom
 

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0