KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

 
 
 
 
 
 

Systémy kvality

Správna klinická prax

Jednotka klinického skúšania

 

JEDNOTKA KLINICKÉHO SKÚŠANIA LIEČIV vykonáva bioekvivalenčné, farmakokinetické a farmakodynamické klinické testy (I – IV fáza) liečiv na zdravých dobrovoľníkoch a/alebo pacientoch podľa  požiadaviek  zadávateľa

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0