KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Pedagogický odbor SZU

 

zabezpečuje úlohy súvisiace s organizáciou a výkonom pedagogickej činnosti univerzity. Metodicky usmerňuje a riadi študijné oddelenia jednotlivých fakúlt.


PhDr. Eva CHMELÁROVÁ
č. dv.: A - 101
riaditeľka Pedagogického odboru SZU
tel.: +421 2 59 370 459

eva.chmelarova@szu.sk


Mgr. Kristína CSERIOVÁ
č. dv.: A - 106
zástupkyňa riaditeľky pedagogického odboru
tel.: +421 2 59 370 462
pre vysokoškolské štúdium
kristina.cseriova@szu.sk


Daniela MESZÁROŠOVÁ
č. dv.: A - 101
zástupkyňa riaditeľky pedagogického odboru
tel.: +421 2 59 370 362
pre dalšie vzdelávanie
daniela.meszarosova@szu.sk


Mária RÓKOVÁ
č. dv.: A - 112
vydávanie kvalifikačných dokladov (diplomy,
tel.: +421 2 59 370 366
ceritifikáty, osvedčenia) vystavovanie odpisov a
maria.rokova@szu.sk
potvrdení na základe archívnych materiálov SZUDanica ČAPKOVÁ
č. dv..: A - 112
prihlášky na vysokoškolské štúdium tel.: +421 2 59 370 465
sociálne štipendiá danica.capkova@szu.sk
   
PhDr. Vincent KUPEC
č. dv.: A - 105
administrátor MAISu
tel.: +421 2 59 370 269

vincent.kupec@szu.sk

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0