Návšteva ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dňa 2.júna 2016 privítal  rektor SZU prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. na pôde našej Alma mater ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana.

viac... 

REZIDENTSKÝ PROGRAM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...

 

VÝBEROVÉ KONANIE K REZIDENTSKÉMU PROGRAMU

 

12. 9. 2016 Pediatria

14. 9. 2016 Všeobecné lekárstvo

viac...
AKTUALITYrss  
29.6.2016 - Na SZU začali slávnostné promócie absolventov 23.6.2016 - Ocenenie prof. MUDr. Tomáša Trnovca, DrSc.
nopic Prvé promócie mali absolventi Fakulty verejného zdravotníctva – bakalári,
...viac>>

V rámci vedeckej konferencie 39. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu, n
...viac>>
12.5.2016 - Zriadenie nových kliník 12.5.2016 - Zriadenie výučbového pracoviska SZU

rektor SZU v Bratislave , prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., slávnostne odovzdal r
...viac>>

V priestoroch rokovacej sály administratívnej budovy SÚSCCH, a.s. uskutočnil
...viac>>

Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.  © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0